5 O'Reilly Auto Parts in Kansas City, KS


  2901 State Avenue Store 170
  2901 State Avenue
  Kansas City, KS
  (913) 621-6939
  7905 State Avenue Store 232
  7905 State Avenue
  Kansas City, KS
  (913) 299-0448
  4615 Shawnee Drive Store 257
  4615 Shawnee Drive
  Kansas City, KS
  (913) 262-4488
  400 Southwest Boulevard
  Kansas City, KS
  (913) 432-7855
  4700 Parallel Pkwy Store 122
  4700 Parallel Pkwy
  Kansas City, KS
  (913) 287-2409
OR_4C_website_bannerlogo_horizontal OR_4C_website_bannerlogo_stacked